zanjan
پنجشنبه, 30 فروردین,1397
صنعت برق

در تمامی مناطق استان زنجان ،ظرفیت های بالقوه برای تامین برق صنعتی و کشاورزی در استان مهیا می باشد. در حوزه این استان خطوط انتقال و  توزیع تا پایان سال 1390، 6/2244 کیلومتر مدار بوده است وکل پستهای موجود در حوزه استان زنجان در پایان سال 1390- 37 پست با ظرفیت 5/3541 مگا آمپرولت بوده است. پست 230/400 کیلوولت غایتی با ظرفیت 600 مگاولت آمپر به عنوان یک منبع تامین انرژی مطمئن و یکی از بزرگترین کلیدخانه های برق که نیروگاههای تبریز،شهیدمفتح همدان سیکل ترکیبی گیلان و شهیدبهشتی لوشان را به همدیگر و به شبکه سراسری مرتبط می کنددر استان زنجان قرار دارد.

تعداد کل پست های فشار قوی موجود در استان شامل 31 پست وتعداد پست های فشار متوسط موجود در استان شامل 6750 پست می باشد. علاوه بر پتانسیل استان در داشتن تاسیسات و پروژه های موجود در انتقال و فوق توزیع برق در حوزه استانی پروژه های مهم دیگری از قبیل احداث 4 نیروگاه 500 مگاواتی سیکل ترکیبی زنجان شماره های 3،2،1 و4 ،احداث پست 63/400 کیلوولت ایجرود، احداث خط 400 کیلوولت ارتباطی پست ایجرود ، پستهای 63 کیلوولت در شهرک صنعتی انگوران ماهنشان با پیشرفت های 10 تا 98 درصد مصوب و اجرایی شده است که بهره برداری از این طرحها گامی موثر در تامین انرژی به منظور برطرف نمودن نیازهای سرمایه گذاری در استان در حوزه انرژی به شمار می رود.

دی ان ان