zanjan
پنجشنبه, 30 فروردین,1397
راهها
موقعیت خاص منطقه ای و جغرافیایی استان زنجان و همجواری با هفت استان کشور و نیز قرار گرفتن در مسیر ترانزیت شرق به غرب و تهران ـ اروپا  و قرار گرفتن در مسیر اتوبانهای تهران-قزوین-زنجان و زنجان ـ تبریز  اهمیت استان را در حوزه راه و ترابری مضاعف نموده است. تا پایان سال 1389 این استان با دارا بودن آزاد راه به میزان 200 کیلومتر و همچنین 61 کیلومتر بزرگراه،377 کیلومتر راه اصلی،806 کیلومتر راه فرعی،2500 کیلومتر راه روستایی آسفالته و 1503 کیلومتر راه روستایی شوسه به لحاظ تامین زیر ساختهای لازم جهت جابجایی و حمل ونقل کالا و مسافر، حائز اهمیت می باشد. 
دی ان ان