zanjan
پنجشنبه, 30 فروردین,1397
شهرستان ماهنشان

سطح زیر کشت محصولات زراعی و باغی این شهرستان بالغ بر 56640 هکتار است که 11% از سطح زیر کشت استان را تشکیل می دهد از این مقدار 19% به کشت باغات، 81% به زراعت های سالانه اختصاص دارد که از کل اراضی ، سطح اراضی زیر کشت زراعی آبی 13111 هکتار ، سطح اراضی زیر کشت دیم 43529 هکتار ، سطح زیر کشت محصولات باغی 4600هکتار، میزان تولید محصولات باغی 29672 تن ، میزان تولید زراعی 76722 تن بوده و محصولات عمده زراعی این شهرستان را گندم دیم تشکیل می دهد.

در سال 1390در بخش دام و طیور 14 واحد صنعتی پرورش و نگهداری دام و طیور در سطح شهرستان فعال بوده اند و در همین سال، میزان تولید شیر ، گوشت قرمز ، گوشت مرغ و عسل این شهرستان به ترتیب 16265 ،2070 ، 130 و 53 تن بوده که به ترتیب رتبه های پنجم،چهارم،هفتم و چهارم در بین شهرستانهای استان را به خود اختصاص داده است و لازم به ذکر است این شهرستان دارای 20 واحد پرورش ماهی با تولید یک هزار تن می باشد .در سال 1390 جمعیت دامی این شهرستان 426294 واحد دامی بوده که رتبه سوم در استان را به خود اختصاص داده است.

شهرستان ماهنشان 206000 هکتار مرتع داشته و مقدار علوفه قابل برداشت از این مراتع 51500 تن بوده است . مساحت جنگلهای مصنوعی این شهرستان نیز 385 هکتار می باشد .

توانمندیهای بالقوه شهرستان در بخش کشاورزی:

- وجود رودخانه دایمی و فصلی قزل اوزن(بطول 80کیلومتر)، انگوران چای، قلعه چای و وجود ایستگاههای پمپاژدرسطح شهرستان بعنوان بسترهای مناسب جهت توسعه شیلات ،باغبانی وزراعت

- وجود اراضی مستعد بخصوص درحاشیه رودخانه قزل اوزن جهت توسعه باغات (دراین حوزه مطالعات استعداد سنجی درمساحت بالغ بر 10000هکتار انجام گردیده )

 - وجود نیروی انسانی خوب و جویای کار که عمدتا بدلیل نبود سایر مشاغل علاقمند به فعالیت دربخش کشاورزی می باشند.

 - استعداد چشم گیر در ارتباط با تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی وگرم آبی و ایجاد مزارع پرورش ماهی

- مراتع وسیع و مناسب جهت تولید محصولات دامی ،فراورده های پروتئینی وزنبورداری

دی ان ان