zanjan
پنجشنبه, 30 فروردین,1397
شهرستان ایجرود

قابلیت کشت بالا و جریان داشتن 5 رودخانه دائمی در این شهرستان و اجرای پروژه‌های سد گلابر و شبکه آبرسانی سد گلابر که آب 7500 هکتار از اراضی را تأمین خواهد کرد ، سد قره درق و سایر پروژه‌های آبی، منجر به وجود آمدن استعدادهای کشاورزی و دامی مناسب در این منطقه شده است. امکان تأمین آب از روان آب‌ ها و سد های کوچک، شیب کم دشت ‌ها و تپه ماهورهای قابل کشت که حدود 80 هزار هکتار می‌باشد و در حال حاضر بیش از30 هزار هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت گندم قرار دارد. اراضی آبی و دیم شهرستان ایجرود 87 هزار هکتار بوده که مقدار 53 هزار هکتار آن زیرکشت بوده و مقدار 33 هزار هکتار آن در حالت آیش قرار دارد. سطح زیرکشت گندم در شهرستان ایجرود 35 هزار هکتار بوده که کشت آزمایشی برخی محصولات از قبیل زعفران و قارچ صدفی زمینه‌ های تازه در منطقه برای خود ایجاد کرده است . همچنین ایجاد مراکز تولید محصولات گلخانه ای از دیگر مواردی است که بلحاظ شرایط مناسب رو به گسترش در شهرستان می باشد.

با توجه به آمار تولیدات کشاورزی استان ، محصولات باغی شهرستان ایجرود از نوع میوه های دانه دار عبارتند از: سیب، گلابی به میزان 85/4349 تن و از نوع میوه های هسته دار از قبیل آلبالو، گیلاس، آلو، هلو، زردآلو، شلیل و آلو قطره طلا به میزان 8/2430 تن، ازنوع میوه های دانه ریز از قبیل انگور به میزان 63 تن، از نوع میوه های خشک از قبیل پسته،بادام، گردو به میزان 7/622 تن میباشد و به عبارت دیگر رتبه این شهرستان در بین شهرستانهای دیگر دررابطه با تولید محصولات دانه دار و محصولات خشک رتبه ششم و در رابطه با تولید محصولات هسته دار و دانه ریز رتبه هفتم، را دارا می باشد لذا با توجه به آمار و ارقام فوق ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی منوط به نوسعه و گسترش باغات میوه خواهد بود.

در سال 1390 جمعیت دامی این شهرستان حدود 190366 واحد دامی بوده که در بین شهرستانهای استان رتبه ششم را دارا می باشد. همچنین در سال 1390میزان تولیدات دامی این شهرستان از قبیل گوشت قرمز به میزان 1185 تن رتبه هفتم ، گوشت مرغ به میزان 1465 تن رتبه سوم ، شیر به میزان 9306 تن رتبه ششم و عسل در حدود 26 تن رتبه ششم در بین شهرستانهای استان را به خود اختصاص داده است.

 در بخش دامداری وجود مراتع مستعد و گسترده جهت نگهداری دام و طیور از جمله توانمندی‌های شهرستان می‌باشد و طی چند سال اخیر با هدایت طرح‌های سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحدهای کوچک شهرستان موفقیت‌های چشم‌گیری را به دست آورده است و اکثر اهالی متقاضی اجرای طرح‌های مذکور هستند و در بخش پرورش آبزیان با وجود ذخایر آبی مناسب منطقه ، دریاچه و شبکه آبرسانی سد گلابر جهت ایجاد واحدهای پرورش ماهی بسیار مستعد می‌باشد بطوریکه در حال حاضر مدرنترین مجموعه پرورش ماهی داخل قفس در سد گلابر فعالیت می نماید. همچنین تعدادی از گونه های ماهی کمیاب در سطح شهرستان در حال پرورش می باشند.

دی ان ان