zanjan
پنجشنبه, 30 فروردین,1397
شهرستان ابهر

با عنایت به موقعیت جغرافیائی، ناهمواریها و وسعت اراضی این منطقه، شرایط بالقوه مناسبی برای فعالیتهای کشاورزی و سرمایه گذاری وجود دارد. زراعتهای محصول این منطقه را گندم وجو آبی ودیم ونباتات علوفه ای دیم وآبی مانند یونجه وشبدر و انواع حبوبات آبی و دیم مانند لوبیا سفید (کشاورز )، لوبیا چیتی ، لوبیا سفید و قرمز خورشتی انواع صیفی جات ، سیب زمینی ، گوجه فرنگی ،پیاز وانواع سبزیجات برگی وغده ای تشکیل می دهد .اراضی دیم منطقه بالغ بر 107815 هکتار ، مرتع وچراگاه 75000 هکتار  ،  بایر وحفا ظتی100000 هکتار واراضی آبی 37000 هکتار می باشد و دارای انواع درختان میوه ، اعم از گردو و بادام ، درختان مثمر دانه دار سرد سیری مانند گلابی وبه وانواع هسته دار مانند زرد آلو ، هلو وانواع گیلاس وآلبالو ودرختان غیر مثمر با مصارف صنعتی وغیره میباشد .

براساس آمار موجود، میزان سطح زیر کشت زراعی زراعت گندم وجو دراولویت شهرستان میباشد .سطح زیر کشت گندم دیم منطقه قابل توجه سرمایه گذاری بوده ، بطوریکه درمناطق مستعد که میزان نزولات آسمانی بیشتر وپراکنش متعادل تر دارد، توسعه فوق العاده ای یافته وعملیات زراعی آن بطور مکانیزه انجام می گیرد. در سال 1390 جمعیت دامی این شهرستان 408714 واحد دامی بوده و میزان تولیدات دامی این شهرستان در تولید شیر به میزان 25137 تن رتبه چهارم،گوشت قرمز به میزان 3893 تن رتبه دوم،گوشت مرغ به میزان 5000 تن رتبه دوم و عسل به میزان 37 تن رتبه پنجم مابین تولیدات دامی شهرستانهای استان را به خود اختصاص داده است.

  مهمترین قابلیت های بخش کشاورزی و دامپروری این شهرستان عبارتند از:

  •  وجود منابع غنی آب های سطحی و زیر زمینی
  •  امکان تبدیل مزارع دیم به آبی از طریق پمپاژ آب بندهای انحرافی
  •  استفاده از شیوه های نوین باغداری در کشت انگور سبب افزایش عملکرد، کاهش نیروی کار در واحد سطح وافزایش ارزش افزوده خواهد شد.
  •  امکان توسعه و گسترش انواع صنایع تبدیل کشاورزی از جمله کشمش وسیب زمینی و کنسانتره میوه  
  • شرایط اقلیمی و آب و هوایی و وجود مراتع خوب و متوسط در بسیاری از نقاط و زمینهای حاصلخیز منطقه دامپروری را قوت بخشیده است.
دی ان ان