دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
تلفن : 33446030-024 Contact داخلی Rss خارجی Rss آماربازدید نظرسنجی
فارسی English Türkce عربی 中国
جستجو

معرفی مرکز

به منظور حمایت، تسهیل و تسریع امور مربوط به سرمایه گذاری در استان مرکز خدمات سرمایه گذاری استان زنجان به عنوان کانون مراجعه سرمایه گذاران داخلی و خارجی و مرجع هماهنگی با سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و همچنین دستگاههای اجرایی که مجوزهای سرمایه گذاری و کسب و کار را صادر می نماید تشکیل شده است.

به موجب آیین نامه تشکیل مرکز خدمات سرمایه گذاری در استان موضوع تصویب نامه هیأت محترم وزیران ،ریاست مرکز، استاندار و نایب رئیس مرکز، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی می باشد .علاوه بر این نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی استان مرتبط با صدور مجوزهای سرمایه گذاری ،در مرکز مستقر و نسبت به اخذ مجوزهای لازم و پیگیری امور سرمایه گذاران اقدام می نمایند